Jašov Viktor

Jašov Viktor — vepsläine kirjutai. Om sündnu Pondlaha. Sanutesed vepsän kelel ("Kondi", "Nutai").


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License