Jeršov Viktor

Jeršov Viktor — vepsläine runokirjutai. Om sündnu Vinglaha. Runod vepsän kelel erazvuiččiš keradusiš, periodikas.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License