Piterin Vepsän Sebr

Piterin Vepsän sebr (täuz' nimi: "Piterin rahvahaliž-kul'turaline kundaline organizacii Vepsän sebr") — vepsän rahvahaline organizacii Piteriš (vlpäi 2000); sebrha mülüdas äjad vepsän rahvahan da kelen tedajad (dr. S. Miznikov, dr. V. Lapin da toižed). Läz 60 sebranikoid. Pästleb "Piterin lehtez"-bülletenin, toižid pästandoid.
Kontaktpočtadres: ur.liam|amidok#ur.liam|amidok

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License