Zaiceva Marja

Zaiceva Marja — vepsläine kelentedomez'. Filologijan kandidat. Monografijad: "Verbiden suffiksaline sauvond vepsän keles" (1978), "Vepsän kelen sintaksis" (2001, suomen kelel); "Vepsän kelen ozutesed" (1969, ühtes Mulložen M.), "Vepsän kelen vajehnik" (1972, ühtes Mulložen M.), kel'tedoližed kirjutesed erazvuiččiš keradusiš i aiglehtesiš.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License